Ce este botezul cu Duhul Sfînt?

Botezul cu Duhul Sfânt este una dintre promisiunile făcute de către Domnul Isus Bisericii Sale. Botezul cu Duhul poate fi experimentat și în secolul XXI, la fel ca în veacul apostolic. Nu avem nici un motiv biblic care să indice că promisiunea botezului cu Duhul se referă doar la generația apostolică creștină. Sunt deplin încredințat că această experiență cu Dumnezeu este disponibilă tuturor celor care, prin pocăință și credință, au fost aduși la viață împreună cu Hristos.

Potrivit Scripturii, Duhul Sfânt este o persoană distinctă și nu o forță sau o existență impersonală, este o persoană divină, având toate însușirile specifice Dumnezeirii, și împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul formează Sfânta Treime. În rezumat, afirmăm că Duhul Sfânt este Persoana lui Dumnezeu în Trinitate.

În continuare, vom defini botezul cu Duhul Sfânt limitându-ne doar la enunţarea unor adevăruri pozitive referitoare la botezul cu Duhul Sfânt.

1) Botezul cu Duhul Sfânt este fagăduinţa Tatalui (Luca 24:29)

Iniţiativa acestei lucrări este a lui Dumnezeu. Ideea botezului cu Duhul Sfânt își are originea în Dumnezeu și nu în om. Nu omul îl convinge pe Dumnezeu să reverse botezul cu Duhul Sfânt, ci ideea este generată în planurile lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul este promisiunea lui Dumnezeu.

2) Botezul cu Duhul Sfânt este un dar (Fapte 2:38; 5:32)

Botezul cu Duhul Sfânt nu este un merit sau o treaptă pe care reușești să urci după mult efort. Nu e rezultatul multor ore de rugăciune și nici răsplata pentru merite spirituale deosebite. Botezul cu Duhul Sfânt este un dar și de aceea este gratuit și vine întotdeauna numai prin harul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ai merit pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt, ci doar trebuie să primeşti prin credință darul lui Dumnezeu.

3) Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență bine determinată, cu caracter supranatural, care vine întotdeauna după convertire și după nașterea din nou

Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență distincta de convertire și nașterea din nou, o experiență cu Dumnezeu bine determinată. Cel care a primit botezul cu Duhul, știe bine în ce împrejurări și cu ce trăiri spirituale personale s-a suprapus această experiență, pentru că întotdeauna botezul cu Duhul Sfânt este o trăire cu Dumnezeu cu caracter supranatural.

4) Botezul cu Duhul Sfânt marchează umplerea cu putere pentru lucrarea de mărturisire a Domnului Isus, prin viața nouă și cuvântul rostit (Fapte 1:8)

Scopul Botezului cu Duhul Sfânt este împuternicirea credinciosului pentru realizarea lucrării de slujire a lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt reprezintă coborârea Duhului Sfânt peste credincios, umplerea lui cu putere și capacități pentru slujirea altora.

5) Botezul cu Duhul este o experiență însoțită întotdeauna de semnul vorbirii în alte limbi

Studiind cartea Faptele Apostolilor, putem observa că botezul cu Duhul Sfânt a fost însoțit de manifestări supranaturale. Dintre cele cinci texte din fapte în care se vorbește despre primirea botezului cu Duhul, în trei dintre ele manifestarea vorbirii în alte limbi ca semn al botezului cu Duhul este prezentată în mod explicit (2,1-6; 1-10,44-48; 19,1-7), iar în două, în mod subînțeles. În cazul creștinilor din Samaria, botezul cu Duhul a fost dat prin rugăciune cu punerea mâinilor. Prezența semnului vorbirii în altă limbă este subînțeles prin faptul că, Simon Magul, a fost gata să ofere bani pentru a avea și el puterea să facă ce a făcut Petru și Ioan. În mod sigur că dacă la rugăciunea lui Petru nu s-ar fi întâmplat nimic supranatural, Simon nu ar fi fost dispus să plătească bani pentru nimic. În cazul primirii Duhului de catre Saul (9,17-18), deși nu se face nicio referire la dovezile botezului cu Duhul, totuși, ulterior, Pavel spune că el vorbește în limbi „mai mult decât voi toți”. Prin urmare, potrivit textelor biblice, vorbirea în alte limbi este normativă la botezul cu Duhul Sfânt. În cazul în care un credincios spune că a primit botezul cu Duhul, dar nu a vorbit în alte limbi, trebuie să afirmăm că, deși experiența cu Domnul avută de acel credincios poate fi o experiență spirituală autentică, totuși ea nu este botezul cu Duhul Sfânt.

Comments are closed.